09/06/2012

Er du ny?

Spørgsmål

 De følgende spørgsmål kan hjælpe dig til at afgøre om Hash er et problem i dit liv.    

 1. Er det at ryge hash holdt op med at være sjovt ?
 2. Ryger du sommetider alene ?
 3. Er det svært for dig at forestille dig et liv uden  hash ?
 4. Består din vennekreds af folk der ryger hash ?
 5. Ryger du Hash for at undgå at tage stilling til dine problemer ?
 6. Ryger du hash for at kunne klare dine følelser ?
 7. Får  din hashrygning dig til at leve i din egen afgrænsede verden ?
 8. Har du nogen sinde været ude af stand til at holde dine aftaler om at skære ned på eller kontrollere dit Hash forbrug ?
 9. Har dit hash-forbrug givet dig problemer med hukommelse, koncentration eller din motivation ?
 10. Når din hash er ved at slippe op, bliver du så bekymret eller nervøs over hvordan du skal kunne skaffe noget mere ?
 11. Planlægger du dit liv ud fra din hashrygning ?
 12. Har venner eller familie nogensinde beklaget sig over, at dit hashrygning skader jeres indbyrdes forhold ?

 

Hvis du har svaret JA til nogle af disse spørgsmål, så kan det være at MA er det rigtige sted for dig.

Vi har prøvet at besvare nogle af de spørgsmål som nykommere ofte plejer at stille.

Er jeg afhængig af Hash?

Hvis du synes det er svært at styre din Hashrygning, hvis du går og tænker på Hash, når du ikke ryger, eller du ikke har holdt de aftaler du har lavet med dig selv eller andre om at begrænse eller stoppe din rygning, så er du muligvis afhængig. Det er noget du kun selv kan afgøre. Det er ikke noget Marijuana Anonymous vil afgøre for dig.

Hvad er Marijuana Anonymous?

Vi er en gruppe af mænd og kvinder, som har mistet evnen til at styre vores Hashforbrug, som har problemer der kommer af det, direkte eller indirekte. Vi deler erfaring, styrke og håb med hinanden, så vi kan komme os over vor afhængighed, og hjælpe andre med at komme sig. Vores program er en omarbejdet version af Anonyme Alkoholikeres Tolv Trins Program.

Hvordan kan det, at være medlem af  Marijuana Anonymous hjælpe mig med min brug af Hash?

I MA (Marijuana Anonymous) ved vi godt hvordan det er, ikke at have styr på Hashen og ikke at kunne stoppe, på trods af afgivne løfter og påstande. Vores eneste kvalifikation til at hjælpe andre er, at vi selv er stoppet med at ryge Hash. Hvis vi kan, så kan du også. Det er den støtte, som MA medlemmerne giver hinanden, der er rygraden i programmets succes.

Hvis jeg slutter mig til MA, bliver jeg så nød til at holde op med at drikke og bruge andre stoffer?

Den eneste betingelse for at være medlem af MA er et ønske om at holde op med at bruge Hash. Men vi har erfaret, for at komme os er det nødvendigt ligeledes at tage stilling til vores brug af andre stoffer, inklusiv Alkohol.

Hvad sker der ved et MA møde?

Folk taler om deres Hash problem, hvad de gjorde for at holde op, og hvordan deres liv så er blevet nu. Vi har erfaret at som en gruppe har vi kunnet opnå resultater, som da vi prøvede alene aldrig lykkedes.

Hvad forpligter jeg mig til ved at deltage i et MA møde?

Ingenting. Der er ikke noget der hedder referater eller arkiver, og du behøver ikke at lukke mere ud, end du har lyst til. Og ingen vil bebrejde dig noget, hvis du ikke har lyst til at komme igen.

Hvad sker der hvis jeg møder folk jeg kender fra MA?

Det at være medlem af MA er fortroligt og anonymt. Hvem vi ser og hvad vi hører ved et møde, må ikke omtales uden for møderne. De folk, du kender fra møderne, er der af samme grund som du selv og vil respektere din anonymitet.

Hvad koster et medlemskab af MA?

Ingenting. Der er intet kontingent. MA møderne betaler deres udgifter, ved egne frivillige bidrag fra dem som er til møderne. En lille kurv sendes rundt om bordet efter møderne. MA’s økonomi klares helt af os selv.

Er MA en religiøs organisation?

Nej. MA har ingen forbindelse med nogen religiøs organisation, sekt, frikirke eller politiske organisationer.

Bliver der snakket meget om Gud?

De fleste MA’ere kommer til at tro på, at der er en magt større end dem selv. Nogle kalder denne magt for Gud. I MA er der plads til både dem der har en tro og dem der ikke har nogen.

Bliver medlemmer af MA ved med at gå til møder, efter at de er blevet kureret?

Vi tror ikke på at man kan blive kureret for Hashafhængighed, alt for mange af os har haft tilbagefald. Vi mener, at det er gavnligt for at holde sig clean at gå til møder. Ved at være sammen med andre der har det samme problem giver vi hinanden styrke til at holde os fra Hash efter princippet om ” en dag af gangen ”.

Hvordan bryder MA’ere deres afhængighed?

MA’s program er De Tolv Trin. Hensigten med De Tolv Trin er at udvikle en forholden os til en magt end os selv, at forbedre vores forhold til andre og at hjælpe os med at finde en sindsro i os selv. Vi mener, det er godt, at du går til så mange møder som muligt og lader være med at ryge mellem møderne. Vi foreslår, at du udveksler telefon numre med andre medlemmer – og ringer og snakker med dem – især hvis du får lyst til Hash. Vi foreslår også, at du får en sponsor så hurtigt som muligt.

Hvad er en sponsor og hvordan får jeg en?

En sponsor er en der deler sin erfaring, styrke og håb med dig. En sponsor vil hjælpe dig med at forstå De Tolv Trin og vil guide dig mod at bryde med din afhængighed. Du er fri til at spørge enhver, om han eller hun vil være din sponsor, men vores erfaring siger at det er bedst når en kvinde er sponsor får en kvinde og en mand får en mand.