Er MA noget for dig?

De følgende spørgsmål kan hjælpe dig til at afgøre om Hash er et problem i dit liv.    

 1. Er det at ryge hash holdt op med at være sjovt ?
 2. Ryger du sommetider alene ?
 3. Er det svært for dig at forestille dig et liv uden  hash ?
 4. Består din vennekreds af folk der ryger hash ?
 5. Ryger du Hash for at undgå at tage stilling til dine problemer ?
 6. Ryger du hash for at kunne klare dine følelser ?
 7. Får  din hashrygning dig til at leve i din egen afgrænsede verden ?
 8. Har du nogen sinde været ude af stand til at holde dine aftaler om at skære ned på eller kontrollere dit Hash forbrug ?
 9. Har dit hash-forbrug givet dig problemer med hukommelse, koncentration eller din motivation ?
 10. Når din hash er ved at slippe op, bliver du så bekymret eller nervøs over hvordan du skal kunne skaffe noget mere ?
 11. Planlægger du dit liv ud fra din hashrygning ?
 12. Har venner eller familie nogensinde beklaget sig over, at dit hashrygning skader jeres indbyrdes forhold ?

 

Hvis du har svaret JA til nogle af disse spørgsmål, så kan det være at MA er det rigtige sted for dig. Læs mere om fællesskabet HER