09/06/2012

Arbejde med MA programmet

Sådan virker det

For at komme fri af vores Hashafhængighed er det nødvendigt at vi er helt ærlige, at vi åbner vores hjerte og sind, og at vi er villige til at gå hele vejen mod en åndelig opvågnen.

Vores gamle ideer og måder at leve på virker ikke længere. Vores smerte viser os at vi er nød til at give helt slip. Vi overgiver os til en magt der er større end os selv.

Her er de Trin vi tager på vejen hen imod vores frihed:

 

 1.  Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor hash, og at vores liv var blevet uhåndterligt.
 2. Vi kom til at tro, at en magt større  end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage
 3. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over i Guds varetægt, sådan som vi opfattede Gud.
 4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk liste over os selv.
 5. Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt sig med vores fejl.
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne  alle disse karakterbrister.
 7. Vi bad Gud ydmygt fjerne alle vores fejl.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med vores selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Gud, idet vi bad om at få  at vide, hvad der var Guds   mening med os, og om at få styrke  til at udføre den.
 12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågning, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til hashafhængige og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

 

Bliv ikke skuffet, ingen af os er helgener. Vort program er ikke nemt, men det er enkelt. Vi stræber efter fremskridt, ikke fuldkommenhed. Vores erfaringer før og efter at vi blev clean lærer os tre vigtige ting:

 

At vi er Hashafhængige og ikke kan styre vores eget liv.

At der sandsynligvis ikke er nogen menneskelig magt som kan befri os fra vores afhængighed.

At vores højere magt kan og vil, hvis vi søger den.

 

Vi siger: at vi tager disse Trin, ikke vi tog, fordi vi konstant lever med disse Trin. Det her er et program, der bliver styret efter åndelige principper, og ikke et religiøst program. Vi har levet for længe i vores egen lille verden, og det her er, hvordan vi holder op med at være verdens navle og lærer at vende vores opmærksomhed udad. Vi vender vores liv mod en magt, der er større end os selv, gør rent i vores eget hus og arbejder med andre Hashafhængige, så vi selv bliver hjulpet, samtidig med at vi hjælper andre. Måden dette virker på, er ved at være ærlig, ikke bare i forhold til dette program, men i alt hvad vi foretager os, at være villig til at tage kurs efter og inderligt arbejde efter disse retningslinjer for vores liv. Ved at leve på denne måde og ved at bruge Trinenes åndelige retningslinjer i alt hvad vi foretager os, kan vi få styr på vores problem en dag ad gangen

 

I det Første Trin: Ved vi at vi til sidst fandt mod til at stå ansigt til ansigt med vores magtesløshed og sige det højt. Arbejder vi Sandhed.

 

I det Andet Trin: arbejder vi med Håb.

 

I det Tredje Trin: arbejder vi med Tro.

 

I det Fjerde Trin: arbejder vi med Mod.

 

I det Femte Trin: arbejder vi med Ærlighed.

 

I det Sjette Trin: arbejder vi med Villighed.

 

I det Syvende Trin: arbejder vi med Ydmyghed.

 

I det Ottende Trin: arbejder vi med Kærlighed og Tilgivelse

 

I det Niende Trin: arbejder vi med Retfærdighed.

 

I det Tiende Trin: arbejder vi med Udholdenhed.

 

I det Elvte Trin: arbejder vi med Åndelig Åbenhed.

 

I det Tolvte Trin: arbejder vi med At Hjælpe Andre.

 

Principperne i dette program er noget vi foreslår og som kan lykkes for dig, når du arbejder med programmet. Trinene er værktøjet, du skal bruge, så du kan få øje på principperne. Det er klart, at eftersom dette er et handlings program og noget personligt, et individuelt program, så vil enhver nok finde sine egne principper. Men når alle disse  principper har fået en mening og et formål gennem kærlighed – kærlighed til gud, til andre og respekt for os selv – så bliver de virkelig til hjertet i programmet for Anonyme Hashafhængige. Med en dyb følelse af taknemmelighed og hjulpet af en magt der er større end os selv kan vi leve et liv i følelsesmæssig og fysisk frihed i sindsro og uden frygt – en dag ad gangen.

 

Ideen med at en misbruger hjælper en anden, og den chance det er at arbejde med de Tolv Trin, er en stor gave til de Hashafhængige. Sandheden er at i tusindvis af år har Stofafhængige og Alkoholikere kun haft et ringe eller intet håb om at holde op med deres misbrug. I de sidste århundreder har læger forsøgt alle mulige slags kure, inklusiv indespærring på psykiatriske institutioner, men ingen af metoderne så ud til at virke. Ind i mellem er det mirakuløst lykkedes for en Misbruger eller Alkoholiker selv at gøre sig fri af sit stof. Men det er svært at se, hvorfor det kan lykkes for en, når det mislykkes for tusinde andre.

 

I 1935 forandrede det sig, da to Alkoholikere opdagede, at sammen kunne de gøre noget, som de ikke kunne alene. Det var begyndelsen til Anonyme Alkoholikere. I 1953 startede Anonyme Narkomaner efter de samme principper med, at en misbruger hjalp en anden. Vi står i dyb gæld til begge disse programmer for at være banebrydende for, at vi kan finde en ny måde at leve på og for at levere beviser for, at det, at den ene misbruger hjælper den anden, er en større hjælp end alverdens lægevidenskab.

 

De Tolv Trin for Anonyme Hashafhængige er en bearbejdelse af Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin. Det er grundlaget for vores program. Vi anbefaler disse Trin. Det er ikke noget krav, at man tager dem, men i årtier har de bevist, at der ikke findes noget bedre alternativ til dette langtidsprogram for et liv i frihed for stoffer.